Du är här

Nyheter

2020-11-12

Team Juridiks remissyttrande gällande LSS-utredningen

Idag har vi på Team Juridik lämnat våra synpunkter på LSS-utredningen som presenterades för snart två år sedan. Utredningen är kontroversiell då den bland annat innehåller förslag om att barn under 16 år och personer över 65 år inte ska har rätt till assistans. Därutöver skall personer med behov av tillsyn och ingående kunskap inte ha personlig assistans samt att assistansberättigade max kan beviljas 15 timmar för övriga behov. Regeringen har aviserat att de inte avser gå vidare med de mest kontroversiella förslagen efter massiv kritik.